# قربان_سرت

یاحیدر

  اگر بیدار بودید التماس دعا....   محراب به خون سرودقربان سرت پرواز    چقدر    زود  قربان  سرت آن لحظه که ابلیس به محراب آمد عباس   مگر   نبود    قربان  سرت ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید