# آقا

صدای چکمه بشقابهای بی دینی

                             تقدیم به تمام جانیازان دل سوخته ای که تحمل                              غارت ارزشهارا ندارند وتاپای جان مقابل فریب خوردگان                              داخلی  وخارجی ایستاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید