آقا

این روزها که نام تو کمرنگ می شودآقا

دل بامقام و پول هم آهنگ می شودآقا

از لذت زمینی و شهوت لب آلبم

کمتر دلم برای شما تنگ می شود آقا...

به زودی ادامه خواهد داشت....

/ 0 نظر / 9 بازدید