فردا چه می شود ...

از در خروجی دانشگاه بیرون می آمد بعداز این که رد شد تازه فهمیدم چه چیزی دیده ام صورتم ناخداگاه داغ شد برگشتم نگاهی تند کردم ولی رفته بود شلوار ساپورتی به پاداشت که به وضوح بدنش از آن پیدا بود پیراهنی که دکمه هایش نیمه بازبودزیرآن پیراهن تصویر عجیبی جلب توجه می کردپیراهنی توری دودی رنگ که ناف و  شکمش کاملا قابل رویت بود از پشت که نگاه می کردی بیشتر خجالت می کشیدی پیراهن کوتاه ...ونازکی ساپورت... اصلا ولش کن برای اشاعه فساد مطلب نمی نویسیم که بخواهیم اینقدر واردجزعیات بشویم خودش تحریک کننده است یک بنده خدامی گفت اشتباه اصلی پذیرفتن مانتوشلوار بود کم کم مانتو شلوار خلاصه شد یک روز رنگش روشن شد یک روز کوتاه شد یک روز تنگ شد یک روز چسبید به بدن یک روز آستینش کوتاه شد یک روزباساپورت خورد تنگ هم  یک روز دکمه های پایین تنه حذف شد یک روز چند دکه از بالاتنه حالا باید ناف پیدا باشد...فردا چه می شود... اینجا مملکت شهداست وما کسانی هستیم که شهدا برای ماندنمان رفتند ...آری رفتند تا ما بمانیم ...بمانیم که ... خدا هدایتمان کند

/ 0 نظر / 20 بازدید