وای حسین...

بی شرم نشسته بود   بر   سینه شاه

یک   بانوی   قدخمیده    می کرد  نگاه

ازچشم زمین وآسمان خون می ریخت

لا     حول      ولا      قوه      الا    بالله

          *********

یارب    به منای   عشق  مارا    بپذیر

این   ذبح    عظیم   کربلا  را      بپذیر

منت     بگذار      بر   سر     زهراو...

قربانی       آل     مصطفی    را  بپذیر

/ 0 نظر / 7 بازدید