دوباره محرم دوباره عشق

چشمان  علم  دوباره تر شد  آقا

دنبال  تو  باز   دربدر    شد   آقا

با   آمدن     محرم    جانسوزت

هر تکیه دوباره شعله ور شد آقا

 

...............................

 

صد شکر  که  پرچم  غمت را دیدم

من   باز   شکوه   ماتمت   را دیدم

امسال هم از عنایت حضرت دوست

من  زنده ام  و   محرمت   را  دیدم

/ 0 نظر / 8 بازدید