وداع بارمضان

از همه اونایی که روز آخر ماه رمضان این شعر را خواندند  التماس دعا

روز    آخر    چقدر    عرفانیست

چشمهایم   عجیب    بارانیست

عطرجنت  تمام شد   افسوس

آخرین لحظه های  مهمانیست

            *********

               یا رب

ماه رمضان  شدو پناهم دادی

توفیق رهایی از گناهم  دادی

یک ماه تمام   میهمانت  بودم

ممنون توام که باز راهم دادی

/ 0 نظر / 9 بازدید