جمعه غروب

هر چند  جزو  منتظران  تو نیستم

بگذار   زیر  سایه  لطفت   بایستم

آقا  اگر  چه  آدم  خوبی    نبوده ام

این جمعه هم نیامدنت راگریستم

              ********

یک عمر به شب عرض ارادت کردیم

دنیای    دروغ    را    عبادت    کردیم

غفلت که همه وجودمان را  پر   کرد

کم کم به  نبودن  تو   عادت   کردیم

             *********

این جمعه هم طلوع وغروبش تمام شد

دلها   گرفت  و   رایحه   غم  مدام   شد

آقا ببین که مثل همه  جمعه های پیش

این جمعه هم به منتظرانت حرام  شد

             *********

بگذشت غروب وچشمها خیس وتر است

بیچاره دلم همیشه چشمش به دراست

آقا     به     تمام      دوستانت     سوگند

این هفته  غروب  جمعه  دلگیر  تراست 

/ 0 نظر / 10 بازدید