تا......

تاچند لحظه دیگه شعر خواهد آمد......

/ 4 نظر / 8 بازدید
مهدی

هی نگویید التماس دعا! من خودم کوله باری از دردم میروم پیش ضامن آهو تا مگر رو سفید بر گردم ...

مهدی

نگفتي وايسم يا برم بعدا بيام؟!!!!