سلام ..ماه عشق

از ماذن    گلدسته    اذان  میبارد

هنگام  سحر  شمیم جان میبارد

از رحمت لا یزالی حضرت دوست

باران    لطیف    رمضان    میبارد

           **********

یک بار دگر به  عشق خواندی  ما را

...وباز  به   آسمان   رساندی ما را

مانند   همیشه    چوبکاری   کردی

بر سفره    افطار   نشاندی    ما را

           **********

در عشق به اوج    میرسانی   ما را

هر دم که به لطف خود بخوانی ما را

مهمانی     عاشقان  که از راه رسد

بر سفره خویش    می نشانی ما را

           **********

یا رب  به  صفای   ربنایت   بپذیر

قلبی که شده تنگ برایت  بپذیر

حالا که در عفو توبازاست ...مرا

ما بین   تمام   خوبهایت    بپذیر

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
سعیدی راد

اشعار بسیار زیبایی دارید. با اجازه از کارهای عاشورایی تان در وبلاگ اشعار عاشورایی بهره خواهم رفت.