داره میره...ولی...

آره داره میره ولی چطور؟ داره میره ولی بیچاره اونایی که اصلا راهشون ندادند میمونن و یه دل درب و داغون

آره خیلیا آرزوی رسیدن ماه خدارا داشتن اما آمدو... راهشون نداد چرا ..؟ فقط خدا می دونه می دونی تا حالا شده

پشت یه در که انتظار باز نشدنش رو نداری هی در بزنی و برخلاف تمام عمرت ببینی باز نمیشه ...نه باز نمیشه که

نمیشه... نه اینکه نباشن ...هستن و باز نمی کنن چرا؟ چی بگم... آخه باورش سخته  بابایی که کشته مرده بچشه 

بچه را تو هوا سرد و یخ بندون پشت در بذاره هرچی بچه در میزنه بابا نشنوه... استغفرالله اون که از بابا

مهربونتره اصلا چی می گم کفره این حرفا؟؟؟ بی خیال ...ماه رمضون داره می ره و بیچاره اونایی که راهشون

ندادند اگه بمیرن جا داره والا ... 

/ 1 نظر / 18 بازدید
مجید

رفیق، ممنون که دوباره آمدی