آقا

ای   ماه  تر  از  ماه دلاویز  تراز عشق

چشمان تو صدبار دل انگیزتراز عشق

دیدیم و نوشتیم و  سرودیم که باشد

هر گوشه چشم تو بلاخیز تراز عشق

              **********

نامت  به  لبم   ترانه ای  بیش  نبود

در سینه من  زبانه ای  بیش    نبود

تنها هدف  من  ز  شما  گفتن   بود

شاعر  شدنم  بهانه ای بیش   نبود

/ 0 نظر / 6 بازدید