شعری برای عشق

فاطمیه اول دل راشعله میدهد و فاطمیه دوم میسوزاند آب میکند

تقدیم می کنم به مادرترین مادرعالم

               ************

دیوانه      شماییم     باور  کنید   بی بی

جان   قابلی   ندارد   پرپر  کنید    بی بی

دیوانه های عشقت سر می کنند تقدیم

تنها اشاره کافیست  لب ترکنید  بی بی

                  * * * * *

غزل برای شما کوچک است بانو جان

بضاعت شعرا اندک  است   بانو  جان

خداگواه  اگر   عرش  شاعرت  باشد

برای وصف شما کودک است بانوجان

                  * * * *

امشب وجود غم زده بی تاب می شود

مادر    میان   خاطره ها   قاب می شود

آنسوی نخلهای   مدینه       شنیده ام

مردی غریب در دل شب آ ب می شود

               * *‌‌‌‌ * *

تقدیم به مجیدآنسوی آبها....

عمریست از شمیم عزا دورمانده ام

انگار    از    نگاه     خدا   دور مانده ام

درساحل  غریبی و  غربت   میان درد

مادر  ز روضه های شما دور مانده ام

/ 0 نظر / 12 بازدید