صدای چکمه بشقابهای بی دینی

                             تقدیم به تمام جانیازان دل سوخته ای که تحمل

                             غارت ارزشهارا ندارند وتاپای جان مقابل فریب خوردگان

                             داخلی  وخارجی ایستاده اند      

 

                                   ورق  برگشت...

گرفته   بود در   آغوش عکس آقا را                   که تا کمی بنشاند خروش در یا را

به عکس بوسه زد  و کرد زیر لب نجوا ...            فدای چفیه ی بر روی دوشتان  آقا

هوای دوستان سفر کرده باز طوفان کرد             دوباره کرخه چشمان خیس طغیان کرد

اشاره کرد به ویلچر کمی جلوتر رفت                 قلم گرفت به دست و کنار دفتر رفت

نوشت نامه ای از لابه لای دلتنگی                   برای  یار  شهیدش  دوای دلتنگی

نوشت  آه برادر  چقدر  دلتنگم                         ازآن زمان که تو رفتی هنوز می جنگم

پس ازعروج تودرشهرمان ورق برگشت             فضا عوض شد وچشمان مادرت تر گشت

فضای کوچه  ما خالی  از توسل  شد                  هوای شهر پراز شهوت تجمل شد

پس از تو سفره ما بی حساب رنگین شد              چقدر در نظر ما  مقام شیرین  شد

یکی به فکر معیشت یکی به فکر رفاه                یکی اسیر طمع شد یکی اسیر نگاه

چه ظلمها که نکردیم صبح تا شبها                    برای ماندن پست ومقام و منصبها

پس ازتوگرچه شهادت عجیب دشواراست            شهیدشهرت وپول ومقام بسیار است

نشان  کوچه ایثار  بی نشان مانده                     فقط ورودی هرشهر عکستان مانده

سپاه ابرهه بعد از تو بی تفنگ آمد                    به عذر خواهی از دشمنی و جنگ آمد

برای ماندن مان  نامه  امان آورد                        چقدر تحفه برامان  به ارمغان آورد

نمود هدیه به هر خانه تحفه نابی                      گذاشت برسر هر بام  دیش و بشقابی

دمید هی به دل ما نوای بی دینی                      صدای  چکمه  بشقابهای  بی دینی

حجاب دخترمان کم کمک هوایی شد                 تمام شهر پر از روح بی حیایی شد

عفاف وپاکی و پوشیدگی تمسخر شد               چه زشت منظره ای جانشین چادرشد

اگر چه غیرتمان سخت بی نگین مانده               سلاح امر به معروف برزمین مانده

خدا گواه که روح تو کارها بکند                        ( دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند)

اگرچه خسته دردند دوست دارانت                   اسیر ترکش وتیرند جسم  یارانت

قسم به هر نفس پیر وعشق و رهبرمان          دهیم سربه ره دین و عشق و کشورمان

هنوز منتظر گوشه  چشم  آقاییم                     برای دادن این نیمه جان مهیاییم

بگو به دشمن نادان اگر چه بسیارند               مدافعان  ولایت  همیشه  بیدارند

                                                                   

/ 0 نظر / 13 بازدید