منافق

هرروز غزل به   عشق   دنیا   گفتیم

یک مشت دروغ  را  چه   زیبا گفتیم

جمعه که رسید رنگمان برگشت و...

با   یاد  شما   متی   ترانا    گفتیم

                *********

سرتاسر  هفته  را  پر از شیطانیم

چادر   زده   در   حوالی  عصیانیم

وقتی که طلوع جمعه از راه  رسید

مدهوش   دعای  ندبه  و    بارانیم

/ 1 نظر / 7 بازدید