یاحیدر

 

اگر بیدار بودید التماس دعا....

 

محراب به خون سرودقربان سرت

پرواز    چقدر    زود  قربان  سرت

آن لحظه که ابلیس به محراب آمد

عباس   مگر   نبود    قربان  سرت

/ 0 نظر / 9 بازدید