شیعه زار

دست نوشته ها و شعر های محمد علی رحیمی

صدای چکمه بشقابهای بی دینی

                             تقدیم به تمام جانیازان دل سوخته ای که تحمل                              غارت ارزشهارا ندارند وتاپای جان مقابل فریب خوردگان                              داخلی  وخارجی ایستاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
مرداد 94
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
7 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
10 پست
خرداد 87
1 پست
ماهی_من
1 پست
ابرو
2 پست
بوسه
1 پست
قناصه
1 پست
بغض
1 پست
فقط_مادر
1 پست
مادر
2 پست
چشمانم
1 پست
شب
1 پست
وداع
2 پست
عمو
1 پست
پرچم
1 پست
غم
1 پست
حسین
2 پست
یاحسین
1 پست
محرم
2 پست
یا_حیدر
1 پست
شیعه
1 پست
آقا
2 پست
پرواز
1 پست
خداحافظ
1 پست
العفو
2 پست
یارب
3 پست
بارب
1 پست
باران
2 پست
دل_انگیز
1 پست
سوز_اشک
1 پست
آقاجون
1 پست
قربانی
1 پست
نذر
2 پست
آبرو
1 پست
عاشقی
1 پست
مهمانی
1 پست
عید
1 پست
عباس
1 پست
انتظار
1 پست
استفاده
1 پست
شیعه_زار
1 پست
نشانی
1 پست
جمعه
1 پست
شاعر
1 پست
شعر
1 پست
بی_بی
1 پست